Caddy

Caddyserver

Har tidigare kört Apache httpd som webfront men på senare år gått över till nginx som idag sannolikt är förstavalet för produktionssystem pga prestanda, robusthet och egen erfarenhet. Sista tiden har jag dock börjat använda en ny webserver som heter Caddyserver. Den är skriven i go och består i sin kompilerade form av en binär enbart. Caddy finns givetvis som docker images där man enkelt kan injecta sin egna config för reverse proxys m.